Diensten
15530
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15530,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Personen & Familierecht

Jeugdrecht

-

Overige rechtsgebieden

Personen & Familierecht

Echtscheidingsbemiddeling: scheiding via een bemiddelaar

 

Ruim 35% van de huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. Per jaar zijn dat ruim 30.000 scheidingen. Dat brengt vaak complicaties met zich mee, vooral als er kinderen in het spel zijn of als er een substantiële boedel te verdelen is. Daarom wordt steeds vaker gekozen voor bemiddeling (mediation) bij een scheiding. Met hulp van een ervaren scheidingsbemiddelaar maak je betere afspraken.

Bemiddeling bij scheiding

 

De ervaring leert dat een scheiding veel soepeler verloopt als een advocaat optreedt als bemiddelaar; hij of zij bemiddelt bij het maken van duurzame afspraken. Daarbij komt dat de inzet van een scheidingsbemiddelaar ook scheelt in de portemonnee. Twee ruziënde advocaten kosten immers veel meer dan één bemiddelaar. Alle reden om te kiezen voor echtscheidingsbemiddeling via Luijten Advocaten.

Maak betere afspraken met bemiddeling

 

Goede afspraken, die door beide partijen worden gedragen, zijn van groot belang bij een scheiding. Met bemiddeling kun je dan ook grote problemen in de toekomst voorkomen. Dat is beter voor jezelf, je kinderen en je omgeving.

Luijten Advocaten als bemiddelaar ziet erop toe dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken.

 

De meest voorkomende zaken op een rij:

 

•Ouderschapsplan en omgangsregeling kinderen

•Verdeling en/of verrekening van vermogen en schulden

•Verdeling van de inboedel en andere bezittingen

•Partneralimentatie

•Kinderalimentatie

•Verdeling van opgebouwde pensioenen

Luijten Advocaten maakt als bemiddelaar scheiden makkelijker en aangenamer

 

Scheiden is voor iedereen pijnlijk en moeilijk, maar door gebruik te maken van bemiddeling
via Luijten Advocaten is een vreedzamer traject mogelijk en kunnen er duurzame afspraken gemaakt worden. Dat is beter voor jezelf, maar vooral ook voor de kinderen. Zij zien dat hun ouders toch nog in staat zijn, met respect naar elkaar toe, alles in harmonie te regelen. Je kinderen verdienen dat!

Jeugdrecht

Wanneer is een jeugdrechtadvocaat nodig?

 

Uw kind kan op verschillende manieren in aanraking komen met het recht, bijvoorbeeld:

 

 • Het gaat niet goed met uw kind op school of thuis en de Raad voor de Kinderbescherming verzoekt de Kinderrechter om uw kind onder toezicht te stellen van Bureau Jeugdzorg of Bureau Jeugdzorg verzoekt de Kinderrechter om een machtiging om uw kind uit huis te plaatsen;
 • Uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit en krijgt te maken met de Politie, Justitie, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Halt of de Kinderrechter;
 • Uw kind heeft geen verblijfsvergunning;
 • Uw partner en u gaan of zijn uit elkaar en er moet een regeling komen over omgang of verblijfplaats;
 • Uw kind is eerder veroordeeld voor een strafbaar feit en krijgt nu geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor een baan of stage.

Advocaat ondertoezichtstelling OTS

 

De Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg kan uw kind onder toezicht stellen. Hiertegen kunt u iets doen!

 

De Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg kan menen, dat de ontwikkeling van uw kind in gevaar is. Vaak is dit onterecht of op basis van verkeerde gegevens. De Raad of het Bureau kan de rechter verzoeken uw kind onder toezicht te stellen (OTS). Een advocaat helpt u de juiste argumenten aan te voeren om de OTS juist niet op te leggen.

 

Tijdens een rechtszitting vraagt de Kinderrechter uw mening over de ondertoezichtstelling (OTS). Als uw kind twaalf jaar of ouder is, moet de rechter hem ook om zijn mening vragen. De rechter kan uw kind jonger dan twaalf jaar ook om zijn mening vragen. Dit is niet verplicht. Besluit de Kinderrechter uw kind onder toezicht te stellen, dan voert een gecertificeerde instelling de maatregel uit en zorgt ervoor dat er een gezinsvoogd komt. U en uw kind zijn verplicht deze hulp te accepteren.

 

Laat u altijd adviseren en begeleiden door een jeugdrechtadvocaat. Zo kunt u de OTS voorkomen of laten opheffen. Het belang van uw kind staat daarbij altijd voorop.

Uithuisplaatsing tijdens OTS

 

In de meeste gevallen blijft uw kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. Soms wordt anders geoordeeld en wordt uw kind thuis weggehaald. Tegen dit besluit kunt u opkomen bij de rechter. Een advocaat helpt u met uw verdediging. Ook pro deo.

Pro deo advocaat

 

In OTS en uithuisplaatsing zaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Onze advocaten werken waar mogelijk altijd op basis van een toevoeging (pro deo). Wilt u uitgebreider worden geïnformeerd over uw rechten en plichten en de mogelijkheden bij een verzoek tot ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing of wilt u advies over de kansen en mogelijkheden van een hoger beroep, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen of gebruik maken van ons gratis spreekuur.

Erfrecht

Per 1 januari 2003 is het erfrecht in Nederland wezenlijk gewijzigd. Het nieuwe erfrecht beschermt de positie van de langstlevende echtgenoot. De positie van de kinderen is daarentegen verzwakt. Feitelijk is de oude ouderlijke boedelverdeling (het zogenaamde testament op de langstlevende) omgezet in een wettelijke regeling. De kinderen krijgen slechts een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder. Oude testamenten (van vóór 1 januari 2003) blijven geldig. Bij testament na 1 januari 2003 kan de erflater van de wettelijke regeling afwijken (zie hieronder).

 

Door de wettelijke regeling krijgt de langstlevende echtgenoot alles. De kinderen worden in de wachtstand gezet. Hun vordering ter grootte van hun normale erfdeel kunnen zij pas opeisen na het overlijden van de langstlevende ouder. Is er sprake van een stiefouder, dan kunnen de kinderen een zogenaamd wilsrecht inroepen en krijgen zij goederen uit de nalatenschap in eigendom ter waarde van hun erfdeel. Maar: de langstlevende behoudt wel het vruchtgebruik van de goederen.

Testament

 

Bij testament kan worden afgeweken van de wettelijke regeling. Een langstlevende echtgenoot kan worden onterfd. Deze echtgenoot kan dan wel nog aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau. Dat kan bestaan in het gebruik van de echtelijke woning en/of andere goederen van de nalatenschap.

 

Kinderen kunnen ook onterfd worden. Zij kunnen dan wel nog een beroep doen op hun zogenaamde legitieme portie:

een geldvordering op de erfgenamen ter grootte van de helft van het eigenlijke erfdeel. Bij testament kan echter bepaald zijn, dat ook de legitieme portie niet-opeisbaar is zolang de langstlevende echtgenoot leeft. Dit geldt ook ingeval van een samenwonende partner, mits er een notarieel samenlevingscontract is afgesloten. Indien de wettelijke regeling geldt, is de legitieme portie sowieso pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Positie Erfgenaam

 

Een erfgenaam kan een nalatenschap verwerpen door een verklaring af te leggen bij de griffier van de Rechtbank (kan via de notaris).

 

Hij kan ook de nalatenschap zonder meer (zuiver) aanvaarden. Hij moet dan ook de schulden betalen. Een laatste mogelijkheid is: beneficiaire aanvaarding, hetgeen betekent dat de erfgenaam de nalatenschap alleen aanvaardt als deze positief blijkt te zijn. Ook hiervoor moet een verklaring worden afgelegd zoals hierboven bedoeld. De erfgenaam is dan niet privé-aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap.

Verklaring van erfrecht

 

Een notaris maakt een akte op, waarin hij verklaart wie volgens zijn wetenschap de erfgenamen zijn. Een dergelijke verklaring biedt geen absolute zekerheid over wie allemaal erfgenamen zijn, maar hiermee kunnen de wel genoemde erfgenamen bij banken en andere instellingen hun rechten opeisen.

Executeur

 

Bij testament (vóór 1 januari 2003 kon dat ook bij codicil, een handgeschreven, gedagtekend en ondertekend stuk van de erflater) kan de erflater een executeur benoemen. Dat is iemand die als hoofdtaak heeft het beheren van de goederen van de nalatenschap en het betalen van de schulden (eventueel na verkoop van goederen, als er onvoldoende gelden zijn).

 

De erfgenamen kunnen niet zonder medewerking van de executeur of machtiging van de Kantonrechter over de goederen van de nalatenschap beschikken.

 

De executeur moet zo spoedig mogelijk zorgen voor een volledige beschrijving van de nalatenschap. Hij dient aan de erfgenamen alle gewenste informatie te verschaffen over de nalatenschap.

 

De erflater kan de executeur ook belast hebben met meer of minder taken. Onder meer kan hem de last zijn opgelegd de nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen.

 

De executeur heeft recht op een vergoeding van 1 % van de waarde van het vermogen van de erflater op zijn/haar sterfdag.

Inbreng van schenkingen

 

Volgens de nieuwe wetgeving hoeven erfgenamen de tijdens het leven van de erflater ontvangen schenkingen slechts in de nalatenschap in te brengen (terugbetalen), indien dit bij testament of bij de schenking is voorgeschreven. Is er géén inbrengplicht opgelegd, dan kunnen de afstammelingen van de erflater (legitimarissen) alleen met een beroep op hun legitieme portie trachten de ongelijke behandeling van de erfgenamen in de rechte neerdalende lijn enigszins recht te trekken.

Overige rechtsgebieden

Naast de bijzondere specialisaties op het gebied van het Personen- en Familierecht (echtscheidingsrecht en erfrecht) is LUIJTEN ADVOCATEN met recht Uw beste aanspreekpunt op het gebied van:

 

 • omgangsregelingen
 • alimentatiegeschillen
 • huwelijksvermogensrecht
 • jeugdrecht (ots, uhp en gezag)
 • arbeidsrecht
 • verbintenissenrecht
 • incasso’s
 • huurrecht (niet op basis van toevoeging)
 • burengeschillen (niet op basis van toevoeging)

Heeft u een vraag of wenst u meer informatie, neem dan contact op

Translate »
Call Now Button